Berhetiye geçidi 18+

18 Yaşından küçükseniz Sara ve Epilepsi sorununuz varsa Sayfayı terk ediniz..

Bir Kimse Şarları Üzere Berhetiyye okursa O saate 28 ulvi Melaikesi Ve 28 Süfli Cinler Hazır olup Senin Emrine Ferman olurlar. Ve Eğer Hayır veya Şer Her istediini yerine getirirler.
Amma 10 000 Kere Berhetiyye Azimetini okumak lazımdır ki: Ervah ile Yakın Olup Yakınlık Hasıl ola… Yakınlık olması Bunun Şartındandır. Ondan Sonasında ise Her neye Yapmak İsterse Hep Olur. Ve Her Gün 45 kere okumak Şartındandır. Veya daha çok Okursa Ervaha yakınlık gelir. Ervaha sözü geçer Amma Ne zaman okursa Buhur Yakması lazımdır. (Günlük, Öd,) Zira Ruhlar yemek yemezler lakin Buhurun kokusu ile gıdalanırlar.
Ervah ile Yakınlık Hasıl Olduktan Sonra:

1.
Hasta üzerine 6 defa okunursa ve 7. ciyide Hastanın ağzına üflerse Biiznillah şifa bulur. Eğer iyi olmaz ise 3 gün devam edilir. Ve bir çanağa yazılır suyu içirilir. Cin musallat olsa bile Şifa bulur, Ve bir daha yaklaşamazlar ohastaya , eğer tekrar musallat olsalar yanarlar… Eğer okumaya başlanınca hastaya eziyet edip vursalar (cinler) hemen 3 tane Bakire kız pembe iplik eğertirsin O hastanın boyunun 7 katı uzunluğunda olur.(*)2ömercetin hoca’dan
Ve bu ip 7 kat yapılır sonra 40 tane düğüm atılır her düğümde 3 kere berhetiyye azimeti okunur, 40 cı da tamam olunca hastanın boynuna asılır.(*)2ömercetin hoca’dan
Ve 7 gün boyunca üstüne 15 kere okunur. Bir daha in ci peri şeytan ifrit ne varsa yaklaşamaz. Zira bu davet Hazreti İdrisin Davetidir. Ne işleseler rast gelir.. Ancak Berhetiyye ile Yapılan Bütün işler Kamerin (Ay-ın) Melzillerinde yapılmalıdır.(*)2ömercetin hoca’dan

Berhetiyye 28 Menzil Üzere Tertip Olunmuştur.
Eğer Cin Davet Etmek Dilersen: Buluğa ermemiş bir erkek çocuğa veya Cin musallat olmuş Çocuğa (zira cin tutmuş olan kişinin perdeleri açıktır ervahı (ruhları) görürler) Bu çocuklrdan birine baktırırsın. Bir fincan içine su koyup bir miktar mürekkep koyup çocuğun avucuna vefki yazıp eline verirsin. Ve bir kağıda (fekeşefna Anke Gıtauke Febasarukelyevme Hadid Ecid Ya Hüddam hezihil Esma-i Enzilü Eyyühel Melikil Erdiyyetil Ulviyyeti Vessüfliyyeti Beyni Ve Beyneküm Yekulunnazıri Berekellahu Fiküm Ve Aleyküm El Acel3 Essaate3 Elvahan3 Bunu yazıp çocuğun anlına koy. sonra çocuğa sorki: Çavuş geldimi, ondan sonra deki: Tahtı Getirsin. Ve Çocuk sorsun Padişah geldimi ? Geldi dediğinde = Divan olsunlar (hazır olsunlar) DE…(*)2ömercetin hoca’dan
Bundan sonra her ne soru sorarsan hepsini cinler haber veriler. işin bitip cinleri dağıtmk için ise Bu azimetokunur. Barekellahu Fiküm Ve Aleyküm Ya Ervahal Mukaddeseti insafiru ila Mevadiakum Barekellahu Fiküm Ve Aleyküm. Amma nezaman Böyle davet yaparsan Ak günlük Buhur etmen Lazımdır. Ondan sonra Berhatiyye 15 okuyup ondan sonra çocuğa sual etmye başlarsın.

2.
Eğer muhabbet için olursa (evli kişiler arasında) (haram olan her şeyde yaparsa çok büyük felakete düçar olur ) 7 tane kağıda Berhetiyyetin, keririn tetlihin turanin mezc
elin bezcelin terkabin yazılır, Ve her gece birisi ateşe atılır. Ve 7 kağıda daha yazılır ve başında taşınılır.

3.
Eğer bir kimse dili tutulursa 14 gün boyunca günde 15 kere okuyup o hasanın ağzına üfür, ve 3 tane kağıda yaz ve günde birinin suyunu içir. Şifa bulur.

4.
Diş ağrısı için: Bir at nalının çivisine üç kere oku ve bir yere sapla bir daha ağrımaz.

5.
Bir kimsenin bir şeyi çalınsa: Berhetiyhin yaıp Başının altına koy 45 kere okuyup yatarsa rüyasında gösterirler kimin aldığını. Erkek mi kadın mı ve nereye koyduğunu gösterirler.(*)2ömercetin hoca’dan

6.
Bir yerde define olsa : 4cü şıkta olduğu gibi istihareye yat niyetini tut rüyanda görürsün… Eğer Tecrübe etmek istersen : Bir Avuc Hardal alıp üzerine 45 defa berhetiyyetin oku tahmin edilen yere hardalları saç, 1 gün sonra veya hemen hernerede birikir toplanırsa oradadır.Define…
Başka Şekilde:
Adamın avcuna berhetiyyetin yaz 45 defa oku avcuna üfür. Oanda adamın elinden tutarlar nerede define varsa çekip götürürler. Eğer define çok ise adam sara olur ve oraya düşer(*)2ömercetin hoca’dan
,aklı yerinde olmayarak konuşur Derki falan yerde şu kadar altın vardır. ondan sonra adamın üstüne ayetül kürsi oku üfür. Adam tekrar uyanır…

7.
Bir kimsenin malı çalınsa (Hırsızı şişirmek için ) 1001 tane buğday al ve her birine birdefa Berhetiyyetin oku sonra bunları bir kap içine koyup üzerine su koy koyarkende bu buğdaylar şişerse falan kimsenin malını çalan hırsız da böyle şişsin de…(*)2ömercetin hoca’dan
Amma bu amel kamerin said (iyi) menzilinde yapılmalıdır… Hırsız caldığı malını geri getirmeyinceye kadar şişer. Eğer inat edip vermezse helak olur…

Not :
Berhetiyyetin besmele çekilerek okunursa ulvi Melaikeler gelir hazır olur. Eğer bemelesiz okunursa süfiler gelirler…

8.
Bir kimse sihre uğrarsa : 3 gün 45 kere Berhetiyyetin okuya üzerine üfüre… sihir bozulur.(*)2ömercetin hoca’dan

9.
Eğer bir devletli kişinin yanına giderken 7 defa okunursa, o kişi ondan ayrılmak istemez her daim yanında olmak ve sohbet etmek ister.

10.
Eğer dilersen matlubunu karşına getirirsin : Bir kağıda bir daire çiz dairenin 4 tarafına 28 harfi yaz. ortasına matlubunu tasvir et (28 harfle)ondan sonr bir çivi al 7(*)2ömercetin hoca’dan
kere berhetiyyetin oku kağıt duvarda iken elif harfine batır. Eğer çivi hareket ederse hemen 45 defa berhetiyyetin oku . Matlubu hazır olur. Bu şekilde devam et hangi harfe çivi titrer veya hareket ederse hemen 45 defa daha oku…Bu ameliyle pazartesi günü yapılır. Kağıt hangi harfte hareket ederse sakın çiviyi çıkarma matlubun gelince 7 gün her gün böyle yap. Amma muhai,bbet için kamer sarfe burcunda iken yapılır. (*)2ömercetin hoca’dan
(başkasının karısına veya haram olan şeyde kullananlar felakete düçar olurlar(*)5

11.
Eğer helali ile kendi arasında muhabbet için olursa: Şekerli birşe üzerine berhetiyyetin yaz 28 kere oku öyle bir muhabbet hasıl olurki 1 dakka dai ayrı kalmak istemez.

12.
Uzaktan bir kişiyi getirmek için: Bir kara tavuk yumrtasını al üzerine berhetiyyetin yaz sonra gizli bir yerde ateşin ortasına koy 45 kere berhetiyyetin oku her okuyunca yumurtayı cevir ancak çok dikkatli olki yumurta sakın çatlamaya daha sonra alıp üzerine matlubun ismi ve anasının ismini yaz, ak günlük ve öd buhuru yak, ancak bu ameliyle kamer burcunda iken yapılır.(*)3(*)2ömercetin hoca’dan

13.
Berhetiyye ruhsal ilimlerin temelidir.Tabi gerçekte kelime anlamı olarak bu değilsede mana aleminde bir ilimdir.

…BERHETİYYETİN BERHETİYYETİN TETLİLİN TETLİLİN DURANİN DURANİN… diye giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle birlikte oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile 11 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da görüşülmektedir .Tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedel ödiyenler olmuş, İlm’i haşir ve Kriminal dosya arşivlere girmiştir.(*)2ömercetin hoca’dan

Sırları:

Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir.(*)2ömercetin hoca’dan

Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, (*)2ömercetin hoca’dan
kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı.

Esmâü’l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır.

Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ’dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi “18587” olup genelde Üçlü Vefk’i yapılarak kullanılmaktadır.

Bereket ve tesiri çok yüze olan bu mübarek ism-i celillere şeytanlar,cinler ve ifritler başkaldıramazlar.

Gerekli şartlara uygun olarak bu ilmden istifade edenler her çeşit ruhani varlıkları teshiri altına alırlar.Onlara karşı sözleri geçerli olur.(*)2ömercetin hoca’dan

Baştada dediğim gibi “Berhetiyye” Ruhani İlimlerin başıdır.
Berhetiyye Allahu Tealanın mübarek isimleridir.Tıpkı 99 ism-i şerifi gibidir.Ancak Berhetiyye nin ruhsal varlıklara tesiri çok yüksektir.Ve dünya üzerinde bu isimler kadar güçlü başka bir yöntem veya metod bulunmamaktadır.

Bu dua tesirli fakat ağır bir duadır.(*)2ömercetin hoca’dan

Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce Ömer hoca’dan icazeti tehir isteyiiz. Bilğilerinizi yazıp yollayın “Berhettiyeye izin varmı” diye sorunuz . Zirâ bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber Akli melekelerinizdede ciddi hasara yol açabilir, sebep olabilir.

Duası:

Bismillahirrahmanirrahim.
Azimetün min Allahü ve’r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim’es-selâm.
İlâ mülikil cinni ve’ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.
Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü’r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu
daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye
(Amaç zikredilir)(*)2ömercetin hoca’dan

Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.
Kerîrin Kerîrin.
Tetlîhin Tetlîhin.
Turânin Turânin.
Mezcelin Mezcelin.
Bezcelin Bezcelin.
Terkâbin Terkâbin.
Berheşin Berheşin.
Galmeşin Galmeşin.
Hutûrin Hutûrin.
Kalnehûdin Kalnehûdin.
Berşânin Barşânin.
Kezhirin Kezhirin.
Nemuşelhîn Nemuşelhîn.
Berhayûlen Berhayûlen.
Beşkeylahin Beşkeylahîn.
Kâzmezîn Kâzmezîn.
Engalelitin Engalelitîn.
Kabâratin Kabâratin.
Gayâhen Gâyahen.
Keydehûlen Keydehûlen.
Şemhâhirin Şemhâhirin.
Şemhahirin Şemhahirin.
Şemhahîrin Şemhahîrin.
Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.
Beşârişin Beşârişin.
Tunîşin Tunîşin.
Şemhabarûhin Şemhabarûhin.

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.
Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.

Sübhane men leyse kemislihi şey’ün ve Hüve’s-Semiû’l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.)

Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li’s-semavati vel ardi i’tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi’r-rabbil alemîn.
Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune.
Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi)

Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale’r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz.
İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü)
El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)
Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)
Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)
Bi hakkı (İstek)
Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur’ül Envâri

Heyyen Heyyen.
El-vâhen El-vâhen..
E’l-acele El-acele.
Es-sâate Es-sâate..

************************************************

Adedleri:

Berhetihîn ->>>662
Kerîrin ->>>430
Tetlîhin ->>> 845
Turânin ->>> 266
Mezcelin ->>> 80
Bezcelin ->>>42
Terkâbin ->>>702
Berheşin ->>>507
Galmeşin ->>>1370
Hutûrin ->>>825
Kalnehûdin ->>>195
Berşânin ->>>553
Kezhirin ->>>935
Nemuşelhîn ->>>1026
Berhayûlen ->>>254
Beşkeylahin ->>>962
Kâzmezîn ->>>154
Engalelitin ->>>1130
Kabâratin ->>>703
Gayâhen ->>>1017
Keydehûlen ->>>76
Şemhâhirin ->>>1146
Şemhahirin ->>>1165
Şemhahîrin ->>>561
Bikehtahûnihin ->>>112
Beşârişin ->>>803
Tunîşin ->>>365
Şemhabarûhin ->>>1750

***************************************************
Berhetiye duası nedir nerden gelmiştir diyecek olursak;

Berhetiye duası yukardada belirttiğimiz gibi 7 kelimeden (bölümden) oluşmaktadır genel olarak.

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Cinler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Cinler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Cinler ; İslamiyete göre gözle göremeyeceğimiz, farklı şekillere bürünebilen anlamlarından dolayı çoğu zaman farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Kimi açıklamalara göre ise insanlarla cinsel anlamda ilişki kurabilen, onları yönetebilen ve etkisi altına aldığı gibi birçok doğa üstü olayların yüklendiği ruhani varlıklar olarak ifade edilir. Bir diğer yorumlamaya göre ise gözle görülemeyen ve hissedilemeyen birçok şey için kullanılabilir. Bunlar mikroorganizma, radyasyon vb. gibi gözle görülemeyen varlıklardır.

KİTAB-I MUKADDES CİNLERİ 

Kitab-ı Mukaddes Cinleri bizlerin tabiri ile günah işlemiş melekler, Allah’ın sadık melekleri iken şeytanın emri altına girmiş şeytanın melekleri olarak tanımlanmaktadır. Hıristiyanlık dinine göre cinler, şeytanın isyanından sonra gökyüzündeki görevlerini bırakarak yeryüzüne inmişlerdir. Böylelikle şeytanın emrine girmişlerdir. 

Cinler, erkek şekline bürünerek kadınlarla ilişkiye girmeye başlamışlar ve ‘ Nefilim ‘ türünü oluşturmuşlardır. Nuh’un Tufanı zamanında Nefilim cinleri ölmüş diğerleri ise boğulmamışlar sadece ruhları ile tekrar göğe dönmüşlerdir. Allah onları alçaltılmış bir durumda bırakarak yeryüzüne göndermiştir. O zamandan beri beden olarak maddeleşemeseler dahi insanlara zarar vermek için yaklaşmaya devam ederler. Diğer dinlerde söylenenin aksine Kitab-ı Mukaddes’e inancı olan ve Hıristiyanlığa inanıp bağlı kalan insanlar cinlerden korunabileceklerine inanmaktadırlar.

 

Cinler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Cinler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir diğer görüşe göre ise cinlerin musallat olduğu insanların geçmiş zamanda veya devam ederek Ruhani varlıklarla uğraştığı söylenir. Bu durumlarla uğraşıp cinler tarafından rahatsız edilen kişiler Yehova’nın Şahidi olup onlarla bağlantılı olan herşeyi ellerinden çıkardıktan sonra rahatsız edilmeyi bıraktıklarını anlatırlar. 

İSLAM DİNİNE GÖRE CİNLER

Kuran-ı Kerim’e göre insanlar topraktan cinler ise ateşten yaratılmışlarıdır. Kuran’ın 72. suresinde ise cinleri anlatan Cin Suresi bulunmaktadır. 

İslama göre cinlerin ateşten yaratıldığı, İnsanlardan çok önce yaşam sürmeye başladıkları söylenmektedir. Birçok konuda insanlarla bağdaştırılmışlardır. İradeleri bulunmakta ve kötü,iyi davranışlarda bulunabilirler. İnsanlarda bulunduğu gibi yer, içer, evlenir ve çoğalabilirler. Cinsiyetlerinin olduğu da söylenmektedir. Onlar da bizler gibi doğar büyür ve ölürler. Ancak onların yaşamları, insan ömrüne göre oldukça uzun ve fazladır. 

Cinlerin de insanlar gibi inançları olduğu söylenmektedir. Bunlar inanan ve inanmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bir düşünceye göre inanmayacan cinlerin daha fazla olduğu iddia edilir. Cinler de insanlara emredildiği üzere ibadet etmek ile yükümlüdürler. Kuran-ı Kerim’e göre Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hem insanlara hem de cinlere gönderilmiştir.

Bunların dışında ise cinlerin insanlardan ayıran farklı özellikleri bulunduğu söylenmektedir. Çeşitli şekillere girebildikleri, çok güçlü olup bazı zor işleri gerçekleştirebildikleri, istedikleri zaman gözle görünebilecek olmaları ve çok hızlı hareket edebildikleri gibi farklılıkları bulunmaktadır. Ancak bunların dışında diğer dinlerin inanışının aksine cinler geleceği göremez ve bilemezler. Her ne kadar ruhani varlıklar olup insanların bilmediği sır ve gizemleri bilseler de Peygamberlere inan vahiy peygamberler tarafından açıklanmadıkça geleceği ve gaybı bilemezler

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Cinler ve Kavimleri

CİNLERİN KABİLELERİ

Cinler  AFARİD ; Şeytanın farklı cinlerden olan soyudur. ‘ Afarid ‘ çoğul anlamda kullanılan ismidir. Bizim dilimizle ‘ifritler’ olarak bilinir. Fiziki ve metafiziksel boyut olarak oldukça güçlüdürler. Davetleri sonucu ölüm olmasa dahi kolaylıkla sizi kendilerine köle edebilirler.

AMİR ;

Amir kabilesi tenha ve doğal ortamlarda dağ, ormanlık gibi alanlarda değil de insanların yaşam alanları olan yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler çoğunlukla sülfi cinlerdir. Yani İslam esası dışında yaşayan cinlerdir ve aşırı dini durumlar yüzünden özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.

AMMAR ;

Bu cinler çoğunlukla evlerde bulunurlar. Bu kabiledeki cinler bulundukları evdeki aile fertlerinin her hareketinde oradadırlar. Özellikle Allah’ın adının anılmadığı yemeklerde onlarda katılır. Bir bakıma da aile fertlerinin hareketlerine göre hareket ederler.

Cinler ve Kavimleri

Cinler ve Kavimleri

Genelde insanlara yakın durumda yaşarlar , insanların işlerine karışmasalar da doğaları gereği insanları pek sevmezler. Onları rahtsız etmedikçe veya zarar vermedikçe varlıklarını pek belli etmezler. Bu cinler çok yalan söylerler, her ne kadar davetlerde gelselerde davet eden kişinin başına mutlaka bir iş gelir.

Bu cinlerin çoğu insanların himayesine girmeyerek kendi hallerinde Allah’ın adının anılmadığı işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oyun oynarlar veya ev halkından rahatsız olmaları durumunda geceleri gürültü ve tıkırtı çıkartarak onları rahatsız ederler. 

BETR ;

İnsanları bağırıp çağırmaya, asabileştirip fevri hareketler göstermesine sebep olan bu cinler şeytani emelleri için insanları kullanırlar. İnsanların birbirlerinin kalplerini kırması, kötü konuşması ve üzücü kelimeler kullanması için dürter ve vesvese verirler. 

DASİM ;

Dasim kabilesi yemek şeytanları olarakta bilinir. İnsanların yiyip içtiği şeylerde bulunan bu cinler Besmelesiz yenen yemeklerden çalarlar ve o yenen yemekleri istifra ederek kirletirler. Bu kabilenin amacı fayda gördüğümüz besinlerden çalarak ziyana uğratmak , psikolojik olarak insanı Rabbine ters düşürmek ve ona itaatten alıkoymaktır.

DEMON ;

Anlam olarak ingilizcede şeytanlar anlamına geliyor olsa da bu kabileye ait belirli bir isim yoktur. Bunun nedeni ise bunların insanlara kendilerini tanrı gibi gösteriyor olmasıdır. Demonlar davetlere kolaylıkla gelir ve kibarlardır. Ancak isteklerine karşı çıktığınız taktirde size cephe alırlar. Bu cinlerin en büyük kozları ikna yetenekleridir. Size olmayan şeyleri görüntü ve seslerle kanıtlayarak sizleri inandırırlar. Asla hadim olamazlar.

EL EBYAZ ;

Bu cinler peygamberlere ve velilere musallat olan cinlerdir. Peygamberlere hiçbirşey yapamazlar Allah nezlinde korunmuşlardır. Peygamber efendimizin sureti şeklinde dahide görülemezler. Fakat alimlerin meclislerinde bulunarak araya nifaklar sokarlar ve akıllarını karıştırırlar. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter. 

ERVAH ;

Ana rahminden itibaren cenine ve doğumundan sonra çocukluk sürecinde olanlara musallat olurlar. Onları ruhsal ve bedensel yönden etkilemeye çalışırlar. Veya anne karnındaki ceninin oluşmasını engeller ve düşüğe sebep olurlar.

GÜL ;

 Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs. Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle “gulyabani” diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE