Adet Kanı Bağlaması Ennayazenna

Adet Kanı Bağlaması Enna zanenna Bağı Eşin Eve bağlanması için en etkili BÜYÜ ler’den biridir.İyi bir Hüddamın bağını çzmek için aynı kavim hizmetlisine sahip başka bir hüddam bozabilir.Bazı Hüddamlar Ahlak yoksunu Sapık Cin kavmi’den destek alırsa Ulvi Hüddamı bu Bağı bozamaz.Her Kavimle ilğili Berhet Zırjı olan Hüddam her Bağı açar en güölülerin’den biri olan Enna Zanenna Bağıdır halk dilinde ADET KANI BÜYÜSÜ denir.

Adet KANI Ennayazenna . için HALHAL

Halhal AL TIKLA HIZA BAŞLASIN 1 Haftada bitter Sevdiğin dizinin dibinde biter

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Berhetiyeye geçmeden Önce okumalısın

1.Kelime : Berhetiyyin

-49 defa beyaz bir tabağa Yazılsa Suyu Doğumda zorluk çeken Kadına içirseler Tezcek Doğurur.
-Bu isimi Rızık Darlığı çeken Kişi HEr gün 100 defa okusa 40 güne kalmaz rızık kapıları Açılır.
-Bu isimi sağ avuca 7 defa yazıp Yalasa 7 gün boyunca , Hafızası kuvvetli olur.

2.Kelime : Keririn

-Bu ismi Hergün 100 defa okumaya devam etse Bir müddet sonra Cinnileri Ayanen Görür Ve kendisine Bir Hüddam (yani hademe hizmetli cin ) Verilir.
-21 Defa yazılıp Bir malın üstüne konulsa O mal Çalınmaktan muhafaza olunur
-Bu isim bir tabağa yazılsa Hiç dokunmadan 17 defa suyu ile Gözler Ovalansa 3 gün boyunca, Allah Gözlerine şifa verir
-Berhetiyyin 2 defa, Keririn 2 defa, Yenilecek bir şey üzerine yazılsa Karısına veya kocasına yedirse Kalbindeki Muhabbet Daim olur (kötü niyetle kullananların cezalandırıldığı bilinmektedir)

3.Kelime : Tetlihin

-Bu ismi Yeni ve temiz Ve güzel bir Levhaya 13 defa yazıp Bereket olmayan Sürekli dövüş kavga olan Bir eve assalar Artık bereket hasıl olur.
-Her gün bu ismi 70 defa okuyan Zengin olmadan ölmez.

4. Kelime : Turanin

-Bir kağıda 4 defa yazılsa Sonra Haşr suresinin Son 4 ayeti yazılsa sonra 3 tane (He) harfi 7 tanede (hemze) harfi YAzılsa Taşısa O kişiye Ne in nede cin nede zalim Bir zarar Veremez.
-**Bu ismi hergün 1000 defa okusa Her 100 de Sunu söylese 3 Güne kalmaz Bu ismin Hüddamı o kişinin Düşmanını Öldürür (Lakin Hak etmeyen bir kişiye yapılırsa Kendine Zarar verirsin Hüddam seni Öldürür)
Dua Budur
(Tevekkeluu Yaa Hüddam Hazel İsmişşeriif En tentekimuu Min (1.Fülan ibni 2.fülane) Ve tuhfezuu Aklehuu Ve türessilü Aleyhi Cemii il emraz Bi hakkı Hazihil ismi aleyküm Ve taa atihi ledeyküm Barekellahü fiiküm ve aleyküm.
1 yazan yere düşmanın adı 2 yazanyerede Anasının adını söyleniyor….Çok tehlikelidir hak etmeyen kişiye yapılırsa zararını yapan kişi görür.

-Bir kağıda 2 defa berhetiyyin, 2 defa Keririn ,2 defa Tetlihin, 2 defa Turanin yazılıp Taşınsa Sihiri bozulur Büyü bozulur, Ve sihir tesir etmez o kişiye..
-Yine bu şekil ile Bir tabağa yazılsa Sonra Suyu ile Yüzünü yıkasan ve karşındakine hacetini söylesen HAcetini Giderir
-Turanin Ve keririn isimlerini Halvette iken güzel bir buhurla zikredersen Bütün Süfli ve ulvi ruhlar İtaat ederler (halvet , tekkelerde dergahlarda kendilerini hapsettikleri küçük karanlık bir oda oraya düşünmek amacıyla girilir ve günlerce kalınır ,tefekkür)

5.Kelime : Mezcelin

-Hergün 50 defa okumaya devam eden kişi Tevbe etmeden ölmez,Efendimizin Kabrine varmadan ölmez..
-7 defa bir tabağa yazılsa Sonra Sonra esma i Tahatil Denilen isimlerde yazılsa Sonra hayızdan temizlenmiş kadın 7 gün boyunca 7 defa sabahları İçse 7 gün cima etseler kadın hamile kalır.

6.Kelime : Bezcelin

-Kırmızı bir kağıda Perşembe günü Güneş doğmadan evvel Yazsalar Hiç kimse ile konuşmadan hacetini söyleyip Deryaya Bıraksalar Haceti Kabul olur,

7.Kelime : Terkabin

-Cuma günü Bir kağıda Şu ayetle beraber yazsalar (Küllema Dahele Aleyha zekeriyyel mihrabe Vecede İndeha rızka~Sonuna kadar) Ve Rezzak isminin Rakam vefkini de yazıp Dükkana assalar Rızkı ve müşterisi Çok olur.

Aşağıdaki şemayla harfler arapça olacak.
155 1 7 255

255 155 1 7

7 255 155 1

1 7 255 155

Fotoğraf örnek bir havvas yazılışıdır.Örnek olması açısından.Hepsi yazılmış çizilmiş şeyler gizli saklı bişey yok.Burdaki kelimeleri cinler anlayabilir.Ve havvas ilminde yukardaki önermeler geçerlidir.Bu konuların sonu gelmez.Güzel bir kitap alınıp okunursa en temelinden öğrenlimesi daha doğru olacaktır.
BERHETİYE Hüddam anahtarı..Berhetiyem Yazıyı çalma çalınırsın!
*********

(DİKKAT)

Uygulamaya Geçmeden Önce:

Tesirli Bir Tahassun Duası:

Berhetiyye Duasının uygulamasına geçmeden önce meydana gelebilecek cin musallatlarından korunmak için iki kısımdan oluşan bu duayı okumalısınız. Bu tahassun duası cinlerden, kötülüklerden, kaza ve belalardan korunmak hatta ve hatta yapacağınız cin davetlerinden önce okumanız gereken çok tesirli, koruyucu bir duadır.

Birinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Tahassantu bizil mülki vel melekut ve aksemtü zil izzeti vel ceberut ve tevekkeltü alel hayyil kayyumil halimillezi la yenamu ve la yemut. Dehaltu fi hifzillahi. Dehaltü fi emanillahi. Dehaltü fi hirzillahi. Bi hakkı kef he ye ayın sad küfiytü. Bi hakkı hamim ayın sin kaf hümiytü. Bi la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahumme salli ala seyyidina muhammedi zil hulukil azim.bi adedi ilmillahil azim ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

İkinci Kısım:

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es-elüke yâ menihtecebe bi-şuâi nûrihîan nevâzıri halkıhî, yâ men teserbelebil celâli vel aameti, veştehere bittecebbüri, fî kudsihî yâ men teâlâ bil celâli vel kibriyâi fî teferrüdi mecdihî yâ memingâdet lehül ümûrü bi ezimmetihâ tav-an liemrihî yâ men kametissemavati vel erdûne mücibati li davetihi ya men zeyyenessemai binnücumittaliati ve cealeha hadiyeten li halkıhi ya men enarel kamerel münire fi sevadilleylil muzlimi bi lütfihi ya men enareşşemsel münirete ve cealeha meâşen li halgihi ve cealehâ müferrikaten beynelleyli vennehâri bi azametihi ya menistevcebeşşükre bi neşri sehâibe niamihi es-elüke bi meâkıdil ızzi min arşike ve müntehârrahmeti min kitâbike ve bi külli ismi hüve leke semi’tü enzeltehû fî kitâbik*

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Berhetiye geçidi 18+

18 Yaşından küçükseniz Sara ve Epilepsi sorununuz varsa Sayfayı terk ediniz..

Bir Kimse Şarları Üzere Berhetiyye okursa O saate 28 ulvi Melaikesi Ve 28 Süfli Cinler Hazır olup Senin Emrine Ferman olurlar. Ve Eğer Hayır veya Şer Her istediini yerine getirirler.
Amma 10 000 Kere Berhetiyye Azimetini okumak lazımdır ki: Ervah ile Yakın Olup Yakınlık Hasıl ola… Yakınlık olması Bunun Şartındandır. Ondan Sonasında ise Her neye Yapmak İsterse Hep Olur. Ve Her Gün 45 kere okumak Şartındandır. Veya daha çok Okursa Ervaha yakınlık gelir. Ervaha sözü geçer Amma Ne zaman okursa Buhur Yakması lazımdır. (Günlük, Öd,) Zira Ruhlar yemek yemezler lakin Buhurun kokusu ile gıdalanırlar.
Ervah ile Yakınlık Hasıl Olduktan Sonra:

1.
Hasta üzerine 6 defa okunursa ve 7. ciyide Hastanın ağzına üflerse Biiznillah şifa bulur. Eğer iyi olmaz ise 3 gün devam edilir. Ve bir çanağa yazılır suyu içirilir. Cin musallat olsa bile Şifa bulur, Ve bir daha yaklaşamazlar ohastaya , eğer tekrar musallat olsalar yanarlar… Eğer okumaya başlanınca hastaya eziyet edip vursalar (cinler) hemen 3 tane Bakire kız pembe iplik eğertirsin O hastanın boyunun 7 katı uzunluğunda olur.(*)2ömercetin hoca’dan
Ve bu ip 7 kat yapılır sonra 40 tane düğüm atılır her düğümde 3 kere berhetiyye azimeti okunur, 40 cı da tamam olunca hastanın boynuna asılır.(*)2ömercetin hoca’dan
Ve 7 gün boyunca üstüne 15 kere okunur. Bir daha in ci peri şeytan ifrit ne varsa yaklaşamaz. Zira bu davet Hazreti İdrisin Davetidir. Ne işleseler rast gelir.. Ancak Berhetiyye ile Yapılan Bütün işler Kamerin (Ay-ın) Melzillerinde yapılmalıdır.(*)2ömercetin hoca’dan

Berhetiyye 28 Menzil Üzere Tertip Olunmuştur.
Eğer Cin Davet Etmek Dilersen: Buluğa ermemiş bir erkek çocuğa veya Cin musallat olmuş Çocuğa (zira cin tutmuş olan kişinin perdeleri açıktır ervahı (ruhları) görürler) Bu çocuklrdan birine baktırırsın. Bir fincan içine su koyup bir miktar mürekkep koyup çocuğun avucuna vefki yazıp eline verirsin. Ve bir kağıda (fekeşefna Anke Gıtauke Febasarukelyevme Hadid Ecid Ya Hüddam hezihil Esma-i Enzilü Eyyühel Melikil Erdiyyetil Ulviyyeti Vessüfliyyeti Beyni Ve Beyneküm Yekulunnazıri Berekellahu Fiküm Ve Aleyküm El Acel3 Essaate3 Elvahan3 Bunu yazıp çocuğun anlına koy. sonra çocuğa sorki: Çavuş geldimi, ondan sonra deki: Tahtı Getirsin. Ve Çocuk sorsun Padişah geldimi ? Geldi dediğinde = Divan olsunlar (hazır olsunlar) DE…(*)2ömercetin hoca’dan
Bundan sonra her ne soru sorarsan hepsini cinler haber veriler. işin bitip cinleri dağıtmk için ise Bu azimetokunur. Barekellahu Fiküm Ve Aleyküm Ya Ervahal Mukaddeseti insafiru ila Mevadiakum Barekellahu Fiküm Ve Aleyküm. Amma nezaman Böyle davet yaparsan Ak günlük Buhur etmen Lazımdır. Ondan sonra Berhatiyye 15 okuyup ondan sonra çocuğa sual etmye başlarsın.

2.
Eğer muhabbet için olursa (evli kişiler arasında) (haram olan her şeyde yaparsa çok büyük felakete düçar olur ) 7 tane kağıda Berhetiyyetin, keririn tetlihin turanin mezc
elin bezcelin terkabin yazılır, Ve her gece birisi ateşe atılır. Ve 7 kağıda daha yazılır ve başında taşınılır.

3.
Eğer bir kimse dili tutulursa 14 gün boyunca günde 15 kere okuyup o hasanın ağzına üfür, ve 3 tane kağıda yaz ve günde birinin suyunu içir. Şifa bulur.

4.
Diş ağrısı için: Bir at nalının çivisine üç kere oku ve bir yere sapla bir daha ağrımaz.

5.
Bir kimsenin bir şeyi çalınsa: Berhetiyhin yaıp Başının altına koy 45 kere okuyup yatarsa rüyasında gösterirler kimin aldığını. Erkek mi kadın mı ve nereye koyduğunu gösterirler.(*)2ömercetin hoca’dan

6.
Bir yerde define olsa : 4cü şıkta olduğu gibi istihareye yat niyetini tut rüyanda görürsün… Eğer Tecrübe etmek istersen : Bir Avuc Hardal alıp üzerine 45 defa berhetiyyetin oku tahmin edilen yere hardalları saç, 1 gün sonra veya hemen hernerede birikir toplanırsa oradadır.Define…
Başka Şekilde:
Adamın avcuna berhetiyyetin yaz 45 defa oku avcuna üfür. Oanda adamın elinden tutarlar nerede define varsa çekip götürürler. Eğer define çok ise adam sara olur ve oraya düşer(*)2ömercetin hoca’dan
,aklı yerinde olmayarak konuşur Derki falan yerde şu kadar altın vardır. ondan sonra adamın üstüne ayetül kürsi oku üfür. Adam tekrar uyanır…

7.
Bir kimsenin malı çalınsa (Hırsızı şişirmek için ) 1001 tane buğday al ve her birine birdefa Berhetiyyetin oku sonra bunları bir kap içine koyup üzerine su koy koyarkende bu buğdaylar şişerse falan kimsenin malını çalan hırsız da böyle şişsin de…(*)2ömercetin hoca’dan
Amma bu amel kamerin said (iyi) menzilinde yapılmalıdır… Hırsız caldığı malını geri getirmeyinceye kadar şişer. Eğer inat edip vermezse helak olur…

Not :
Berhetiyyetin besmele çekilerek okunursa ulvi Melaikeler gelir hazır olur. Eğer bemelesiz okunursa süfiler gelirler…

8.
Bir kimse sihre uğrarsa : 3 gün 45 kere Berhetiyyetin okuya üzerine üfüre… sihir bozulur.(*)2ömercetin hoca’dan

9.
Eğer bir devletli kişinin yanına giderken 7 defa okunursa, o kişi ondan ayrılmak istemez her daim yanında olmak ve sohbet etmek ister.

10.
Eğer dilersen matlubunu karşına getirirsin : Bir kağıda bir daire çiz dairenin 4 tarafına 28 harfi yaz. ortasına matlubunu tasvir et (28 harfle)ondan sonr bir çivi al 7(*)2ömercetin hoca’dan
kere berhetiyyetin oku kağıt duvarda iken elif harfine batır. Eğer çivi hareket ederse hemen 45 defa berhetiyyetin oku . Matlubu hazır olur. Bu şekilde devam et hangi harfe çivi titrer veya hareket ederse hemen 45 defa daha oku…Bu ameliyle pazartesi günü yapılır. Kağıt hangi harfte hareket ederse sakın çiviyi çıkarma matlubun gelince 7 gün her gün böyle yap. Amma muhai,bbet için kamer sarfe burcunda iken yapılır. (*)2ömercetin hoca’dan
(başkasının karısına veya haram olan şeyde kullananlar felakete düçar olurlar(*)5

11.
Eğer helali ile kendi arasında muhabbet için olursa: Şekerli birşe üzerine berhetiyyetin yaz 28 kere oku öyle bir muhabbet hasıl olurki 1 dakka dai ayrı kalmak istemez.

12.
Uzaktan bir kişiyi getirmek için: Bir kara tavuk yumrtasını al üzerine berhetiyyetin yaz sonra gizli bir yerde ateşin ortasına koy 45 kere berhetiyyetin oku her okuyunca yumurtayı cevir ancak çok dikkatli olki yumurta sakın çatlamaya daha sonra alıp üzerine matlubun ismi ve anasının ismini yaz, ak günlük ve öd buhuru yak, ancak bu ameliyle kamer burcunda iken yapılır.(*)3(*)2ömercetin hoca’dan

13.
Berhetiyye ruhsal ilimlerin temelidir.Tabi gerçekte kelime anlamı olarak bu değilsede mana aleminde bir ilimdir.

…BERHETİYYETİN BERHETİYYETİN TETLİLİN TETLİLİN DURANİN DURANİN… diye giden üstü kapalı şifre bazlı kelimelerden oluşan bu dua belirli gün ve saatlerde okunduğu taktirde çok faydalı olduğundan bahsedilmekle birlikte oldukça tehlikelidir; çünkü bu dua ile 11 görevli size hizmet etmekte ve aynı zamanda ruhani varlıklarla da görüşülmektedir .Tehlikesi ve bedeli de aynı zamanda kötü olan bir mevzudur ki yıllar öncesinden büyük bedel ödiyenler olmuş, İlm’i haşir ve Kriminal dosya arşivlere girmiştir.(*)2ömercetin hoca’dan

Sırları:

Alimler, Berhetiye duası hakkında, gizli sırlarla dolu hazine, kırmızı yakut, diye yad etmişlerdir. Nice alimler ve arifler de bu hazineden faydalanmışlardır. Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere şeytanlar,cinler, ifritler baş kaldıramazlar. Ruhani ilimlerin temeli bu mübarek isimlerdir.(*)2ömercetin hoca’dan

Berhetiyye, Süleyman Aleyhisselam’ın tahtının dört bir yanında yazılı idi.En son kelimesi olan “Şemhahir” ism-i celili ise mührüne işlenmişti. Berhetiyye’nin manevi gücü ile Süleyman Aleyhisselam, (*)2ömercetin hoca’dan
kurtları, kuşları, cinleri hükmü altına almıştı.

Esmâü’l-Berhetiyh Adedleri ve Adâbına göre okunulduğu zaman ruhaniyetleri celbeder. Lâkin gereksiz ve boş yere özellikle gösteriş amaçlı, şişe devirme, eşyaları hareket ettirme, bir yerden bir yere tayy-i mekân yapma gibi amaçlarla kullanılırsa manevi cezâsı vardır. Bu tür Esmâlar ancak ihtiyaç halinde bir hastayı veya bir zorda olan kişiye sadece Allah rızası yardım amaçlı adedine, menzil ve saatlerine göre okunulmalıdır.

Esmâ-i Berhetiyh; 28 Esmâ’dan oluştuğu çoğu kimseler tarafından bilinmekte olup, 28 harf ve menzille sabitlik kazanır. Toplam adedi “18587” olup genelde Üçlü Vefk’i yapılarak kullanılmaktadır.

Bereket ve tesiri çok yüze olan bu mübarek ism-i celillere şeytanlar,cinler ve ifritler başkaldıramazlar.

Gerekli şartlara uygun olarak bu ilmden istifade edenler her çeşit ruhani varlıkları teshiri altına alırlar.Onlara karşı sözleri geçerli olur.(*)2ömercetin hoca’dan

Baştada dediğim gibi “Berhetiyye” Ruhani İlimlerin başıdır.
Berhetiyye Allahu Tealanın mübarek isimleridir.Tıpkı 99 ism-i şerifi gibidir.Ancak Berhetiyye nin ruhsal varlıklara tesiri çok yüksektir.Ve dünya üzerinde bu isimler kadar güçlü başka bir yöntem veya metod bulunmamaktadır.

Bu dua tesirli fakat ağır bir duadır.(*)2ömercetin hoca’dan

Uygulamaya geçmeden ve bu tür çalışmalara girmeden önce Ömer hoca’dan icazeti tehir isteyiiz. Bilğilerinizi yazıp yollayın “Berhettiyeye izin varmı” diye sorunuz . Zirâ bu tür uygulamalar oldukça tehlikeli olmakla beraber anlamını bilmediğiniz bir çalışma ve uygulama üzerinize cin musallatı getirmekle beraber Akli melekelerinizdede ciddi hasara yol açabilir, sebep olabilir.

Duası:

Bismillahirrahmanirrahim.
Azimetün min Allahü ve’r-Resûlihi Süleyman İbni Davud Aleyhim’es-selâm.
İlâ mülikil cinni ve’ş-şeytani vel mürdeti vel afarite cünudi iblisi ecmain.
Aksemtü aleyküm eyyetühel ervahü’r-ruhaniyeti vel avanil ardiyyete en tecibu
daveti ve tahzuru makami ve teşimmu duhani ve takzu havaici ve hiye
(Amaç zikredilir)(*)2ömercetin hoca’dan

Bi izzeti Berhetihîn Berhetihîn.
Kerîrin Kerîrin.
Tetlîhin Tetlîhin.
Turânin Turânin.
Mezcelin Mezcelin.
Bezcelin Bezcelin.
Terkâbin Terkâbin.
Berheşin Berheşin.
Galmeşin Galmeşin.
Hutûrin Hutûrin.
Kalnehûdin Kalnehûdin.
Berşânin Barşânin.
Kezhirin Kezhirin.
Nemuşelhîn Nemuşelhîn.
Berhayûlen Berhayûlen.
Beşkeylahin Beşkeylahîn.
Kâzmezîn Kâzmezîn.
Engalelitin Engalelitîn.
Kabâratin Kabâratin.
Gayâhen Gâyahen.
Keydehûlen Keydehûlen.
Şemhâhirin Şemhâhirin.
Şemhahirin Şemhahirin.
Şemhahîrin Şemhahîrin.
Bikehtahûnihin Bikehtahûnihin.
Beşârişin Beşârişin.
Tunîşin Tunîşin.
Şemhabarûhin Şemhabarûhin.

Allahümme bi hakkı kehkehicin yağtaşin bi lat sağşağavilin.
Emvilin celedin mehcemen helmecin vurudihin mehfeyacin bi izzetike illa ahazte semihim ve Ebsarihim.

Sübhane men leyse kemislihi şey’ün ve Hüve’s-Semiû’l-Basîr. Ve Bi Hakkı (Adedi Kadar Tespit Edilmiş Esmaül Hüsnâ Okunulur.)

Ecibü eyyetühel müliki vel avan bi hakkı hazihil esmai aleyküm vetâatiha ledeyküm ve bi hakkı men kale li’s-semavati vel ardi i’tiya tavanen kerhen kaleta eteyna tai ine lillâhi’r-rabbil alemîn.
Ecibu vesmeu ve atiu vela tekunü minellezine kalu seminâ ve atânâ ve hüm la yesmaune.
Ecib Yâ Cebrâil Aleyhisselam ve Yâ İsrâfil Aleyhisselam ve Yâ Mikâil Aleyhisselam ve Yâ Azrâil Aleyhisselam ve ente Yâ Emlakil müvekkiline Bi Hazel Vefk (Esmadan Çıkarılan Ulvi Hadimlerin İsimi)

Aksemtü Aleyküm bil melekil azim münzilel vahiy ale’r-Resuli min muradikatil azameti ilâ levhil Mahfuz.
İlla mâ ecebtüm azimeti hazihi vehzurtüm hâdimi hazel yevmül müvekkiline Bi Yevmil(Okuma Günü)
El Meliki (Günün Ulvi Hizmetlileri)
Ve hâdimihi meleki (Günün Sufli Hizmetlileri)
Ve hüddami hazel vefk (Sufli ve Şerri Hizmetlilerin İsimleri)
Bi hakkı (İstek)
Mâ fiha min sırri vel Esrari ve nur’ül Envâri

Heyyen Heyyen.
El-vâhen El-vâhen..
E’l-acele El-acele.
Es-sâate Es-sâate..

************************************************

Adedleri:

Berhetihîn ->>>662
Kerîrin ->>>430
Tetlîhin ->>> 845
Turânin ->>> 266
Mezcelin ->>> 80
Bezcelin ->>>42
Terkâbin ->>>702
Berheşin ->>>507
Galmeşin ->>>1370
Hutûrin ->>>825
Kalnehûdin ->>>195
Berşânin ->>>553
Kezhirin ->>>935
Nemuşelhîn ->>>1026
Berhayûlen ->>>254
Beşkeylahin ->>>962
Kâzmezîn ->>>154
Engalelitin ->>>1130
Kabâratin ->>>703
Gayâhen ->>>1017
Keydehûlen ->>>76
Şemhâhirin ->>>1146
Şemhahirin ->>>1165
Şemhahîrin ->>>561
Bikehtahûnihin ->>>112
Beşârişin ->>>803
Tunîşin ->>>365
Şemhabarûhin ->>>1750

***************************************************
Berhetiye duası nedir nerden gelmiştir diyecek olursak;

Berhetiye duası yukardada belirttiğimiz gibi 7 kelimeden (bölümden) oluşmaktadır genel olarak.

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Sizden Gelen Yorumlar

OMERHOCA

Sizden gelenler

Ömer hocaya teşekkür için yada eleştiri için   bu yazdığınız   postaların Sitede yayınlanıp İbret ve Örnek olsmasını  İstiyorsanız ! en alta Sitede yayınlanma rıza ve isteğini bildirmeyi unutmayınız. Postanız Resimli yada resimsiz olsun bunu unutmayın!

Örnek:  Ben felanca ….Yaşadığım şehir …yaşım…….

Konu: …………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LÜTFEN RESMİNİZ  BAŞKASININKİ İLE KARIŞIRSA BİZE YAZIN!

Yukarıdaki verdiğim  bilğileri sitede yayınlıyabilirsiniz iznim ve rızam vardır.( bu yazı yazılmazsa Siteye koyup yayınlıyamayız. 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve vicdanımız buna izin vermez.)
Bu tür izin olmıyan onlarca Mail ise kullanılamamaktadır.

medyumomere yorumlar1

medyumomere yorumlar1

KADRIYE K…SIZ/IST.GÜLVEREN \ YAŞ -28

ESIMIN EVE OLAN SOGUKLUGU GEÇTI EVINE BAGLANDI…ARTIK KAHVEYE DAHI GITMIYOR YALNIZ KOMSULARIMLA YAPTIGIM GÜNDE YER ALIP EV’DEN ÇIKMAMASI BIRAZ SORUN OLDU ONUNDA ÇÖZÜMÜNÜ ONU KEKLERLE MUTFAKTA BAS BASA BIRAKMAKTA BULDU ÖMER BEY BIRAZ ABARTMIS GIBIME GELIYOR…EVE GECE YARISI GELEN KAHVALTIYI DAHI YAPMADAN BAGIRA ÇAGIRA TERK ETMESI ALLAHA SÜKÜR BITTI BUNA DA SÜKÜR…

ummusubyanduasımedyumomer

ummusubyanduasımedyumomer

BEYZA / İSTANBUL

BENİM GİBİ GÜZEL HERKESİN HAYRAN OLDUĞU  TELEVİZYONADA ÇIKMIŞ BİR KIZ SİZDEN BÜYÜYÜ ÇIKTIĞIM OĞLANIN EVLİLE ÇABUK KARAR VERMESİ İÇİN İSTEMİŞTİM .SİZ DOLUYUM DEYİP REDDETTİNİZ.FİYATINIZ NE HOCA BEY FİYATINI SÖYLE DEDİM TELEFONU SURATIMA KAPADINIZ.BENİM YÜZÜME KİMSE TELEFON KAPIYAMAZ PİS YALANCI KANDIRIKCI DOLANCILAR.

MELAHAT Y. /IST.BAHÇELIEVLER\ YAŞ- 52

EVIMDE AKRABALARIMIN MISAFIRLIGI HIÇ EKSIK OLMAZ BIR GÜN ALTINLARIMIN KAYBOLMASI BENI ÇOK KORKUTTU AMA ÖMER BEY ONLARIN BIR KISMININ GERI GELMESINI SAGLADI 14 BILEZIK 2 KOLYE’DEN SADECE 9 BILEZIK BIR KOLYE BIR AY SONRA EVIMDE MUTFAK DOLAPLARIM DAN BIRINDE ORTAYA ÇIKTI..KESKE HEPSI GELSEYDI..

ZELIHA Y…ZER /IST.Z.BURNU\ YAŞ- 47

BEN 47 YASIM DAYIM BU ZAMANA KADAR EVLENME TEKLIFLERI SEYREKTE OLSA KARSIMA ÇIKTI AMA HER NE HIKMETSE HIÇBIRI SONUÇLANMADI EVIN 3 KIZIN’DAN BIRIYIM UZUN YILLAR ÖNCE KARDESLERIM EVLENIP ÇOLUGA ÇOCUGA KARISTI AMA BEN HIÇBIR SEKILDE EVLENEMEDIM SANKI BIR SEY BENI BU MUTLULUKTAN MAHRUM BIRAKIYORDU TA KI BIR DOSTUMUN TAVSIYE ETTIGI ÖMER BEYLE KARSILASANA KADAR ILK DENEME BASARISIZ OLMUSTU AMA IKINCI DENEMENIN ARDIN DAN BIR AY GEÇMEDEN DILEGIM TUTTU….

ummusubyanduasımedyumomer

ummusubyanduasımedyumomer

HATICE K.N.YCI  /ANK. DEMETEVLER \YAŞ- 34
KOCAMIN BASKASIYLA ILISKI IÇINDE OLDUGU HISSINE UZUN ZAMAN ÖNCE FARK ETMIS OLMAMA RAGMEN 4 ÇOCUGUM IÇIN MÜCADELE ETMISTIM GERÇI ONU ÇOK SEVIYORDUM BIR BASKASINA ONU KAPTIRIP YUVAMIN DAGILMASINA GÖZ YUMAMAZDIM..ÖMERBEY’DEN SONRA HER SEY ÖYLE DEGISTI KI ILK EVLILIK YILLARIMIZA DÖNDÜK MUTLULUGUMU TARIF EDEMEM HALA ARADAN 5 AY GEÇTI INANMAKTA GÜÇLÜK ÇEKIYORUM

ummusubyanduasımedyumomer

MELTEM A..BAS /KONYA\ YAŞ-37
ÇOCUGUM YATAGINA 14 YASINA KADAR ISLATIYORDU BU DERTTEN KURTULDU SÜKÜR…

medyuma yazılar

Rumuz YONCA 1982/ANKARA\24
Hani derler ya Arkadas kurbani hah iste ben öyle bir sey yasadim,Çok yakin arkadasim tanistigi erkek arkadasi tarafindan kokoya (kokain) alismisti tabi merak iste bende israrrlara birazda nazlanarak basladi ve o beyaz seytanin yüzünü ve nefesini hisstettim.Ailem önceleri anlamadi,iyi harçligim satin almamda sorun çikartmiyordu ,taki bir arkadasim ev halkini uyarana kadar…Babamin Is Dünyasindaki  kariyeri Benim Egitimimi Biraktirip kimse duymadan Hollandada Madde Bagimlilarinin Tedavi Gördügü Bir Hastaneye yatirılmam hep gizli oldu.Günler,aylar,Nafile Hep zaman ve Para kaybi oldugunu.Türkiye dönüsü aniden girdigim kriz ile bu Tedavinin aylarca bosuna oldugunu gösterdi…..Hiö Para almadan destek olan antalyadaki Ömer hoca sayeside  yeni bir dünya yeni bir Başlanğıç . Taşındik farkli bir çevrem ve yenibir ben var ve çok Mutluyum….Sagol ömer hoca…

medyumomere yorumlar5

medyumomere yorumlar5

ZEYNEP U…MAZ  İRFAN U..MAZ / ORHANGAZI\YAŞ- 26-32

BENI SEVEN SAYAN HER KONUDA ANLASTIGIM NISANLIMLA KIRALIK DAIREMIZI BULMUS NIKAH ISLEMLERIMIZ 22 GÜN SONRA TAMAMLANACAKTI.NISANLIM IRFAN HASTA OLAN HALASI IÇIN MEMLEKETE GITMISTI ISTEN 3 GÜNLÜGÜNE ALDIGI IZIN DAHA SONRA 2 HAFTAYA ÇIKMISTI.IS ARKADASI YUNUS BANA TELEFONLA ARAYIP PATRONDAN IZNINI UZATTIGINI SÖYLEDI.GITTIKTEN 2 GÜN SONRA GÖRÜSTÜGÜMÜZDE IYIYDI AMA BIR HAFTA SONRA KIZ KARDESI ABIM NISANI BOZDU DEMESIYLE HEM BEN HEM AILEMIN DÜNYA BASIMIZA YIKILDI….AILECEK GÖRÜSÜYORDUK ONUN AILESIDE SASIRDI.DÖNDÜGÜNDE ÇOK KISA GÖRÜSEBILDIM BUZ GIBI OLMUS BANA ,SANKI DÜSMANMISIM GIBI BAKIYORDU. ARADAN 2 AY GEÇTI NIKAHIMIZ TUTTUGUMUZ EV ÇEYIZLERIM,ISIM HER SEYIM ALT ÜST OLMUSKEN BIRDEN BIR TELEFON GELDI BU ONUN SESIYDI EVDE SOFRAYI TOPLARKEN ANNE N’OLDU KIZIM RENGIN DEGISTI DEDI..BIZE GELMEK ISTIYORDU ANNEM ÖNCE ITIRAZ ETSEDE KABUL ETTI EV HALKI IRFANA BAKIYOR O HALIYA GÖZÜNÜ DIKMIS BAKIYORDU BIRZAMAN SONRA “BÜYÜ,BÜYÜ YAPILMIS”DEDI.HEPIMIZ SASKIN SASKIN BIRBIRIMIZE BAKARKEN”BENI AFFET SENI SEVIYORUM”SÖZÜNDEN SONRA BIR ÇIRPIDA HERSEYI ANLATTI.ÖMER HOCAYLA NASIL KARSILASTIGINI HERSEYI ANLATTI …HAMILEYIM IRFAN ÇOCUGUMUZA ÖMER ISMINI VERMEK ISTIYOR BABAM ITIRAZ EDIYOR… HAYIRLISI BU GÜNLERE KAVUSTURANA…ALLAH RAZI OLSUN SEBEP OLANLARDAN.SİZLERİ HEP MİNNETLE ANACAĞIZ.

adnan medyuma yazdı

adnan medyuma yazdı

ADNAN K… /IZMIR\ YAŞ-38

ÇOCUGUM OKULUNDA ÇOK BASARILIYDI AMA NE OLDUYSA BIR SABAH TAMAMEN DEGISTI O AKILLI KONUSKAN TERBIYELI ÇOCUGUM GITMIS YERINE TEMBEL SESSIZ DEVAMLI DUVARLARA BIRSEYLER KONUSAN BASKA BIRI OLMUSTU.. BAZEN ODASINDAN SESI GELIR SANKI BIRILERIYLE KONUSUYOR HIZLA ODASINA DALARIM BAKARIM YALNIZ ODADA YERE OTURMUS ÖFKELI ÖFKELI BANA BAKAR…BIRDEN ASABILESIP ANNESINE BAGIRIR KENDINI BAZEN AKSAM SOKAGA ATMAK ISTER.ÖMER HOCA BIR SÜRE ILGILENDI BIRAZ DÜZELMISTI AMA GENE ESKIYE DÖNDÜK ÖMER HOCA EVDEN TASININ DEDI AMA KENDI EVIMI BIRAKIP KIRAYA NASIL ÇIKARIM.DEDİM SONRA EVİMİ KİRAYA VERİP EV DEĞİŞTİRDİK.İYİKİ BUNU YAPMIŞIZ YAVRUM ESKİ HALİNE DÖNDÜ ŞÜKÜR.HALA NEDEN PARA KABUL ETMEDİĞİNİZİ ANLAMIŞ DEĞİLİM! TEKRAR TEKRAR TEŞEKKÜR EDERİM.

ummusubyanduasımedyumomer

ummusubyanduasımedyumomer

SERMIN ………../DENIZLI
ESIM VE ÜÇ ÇOCUGUM HASTA YATAN KAYINVALIDEMLE AYNI EVDE HUZUR IÇINDE YASARKEN BIR GÜN ANIDEN ESIM BOSANMAK ISTEGINI ÖYLE ANI SÖYLEDIKI O ISE GITTI BEN MUTFAKTA YEMEK YAPARKEN BILE DOGRU DUYUP DUYMADIGIMI KENDI KENDIME SORUYOR BULDUM KENDI ANNESINI ANNEM YERINE KOYUP BAKARKEN ÇOCUKLARIMA VE AILEME GEREKEN ILGIYI GÖSTERIRKEN BEN NEREDE YANLIS YAPTIGIMI DÜSÜNÜRKEN YEMEGIN DIBIDE BIRAZ TUTMUSTU…NEDEN BEN ALLAHIM BU YASTAN SONRA NEDEN BEN DIYE SORMAKTAN KENDIMI ALAMIYORDUM OKULDAN DÖNEN KÜÇÜK KIZIM ANNE BABAM NEDEN GÜNLERDIR EVE GELMIYOR SORUSUNA ISI IÇIN YOLLARDA KIZIM CEVABIM ONU BILE ARTIK IKNA ETMIYORDU.. HASTA KAYINVALIDEM ISE BENIM ELIME BANA KALMISTI GENÇKEN BANA ONCA YAPTIKLARINDAN SONRA.ADAM KADINLARLA GÜNÜNÜ GÜN EDİYORDU.KAYINVALİDEM VEFAAT ETT.CENAZE İÇİN EVE GELEN HAYIRSIZ NE YARSİN NE İÇERSİN ÇOCUĞUN İHTİYACI VARMI SORMADAN MEVLİT ARKASINDAN ÇEKTİ GİTTİ..2 AY SONRA KAPIDA TIKIRTI EŞİM ELİNDE BURUŞ BURUŞ ÇİÇEKLER İKİ GÖZÜ İKİ ÇEŞME KARŞIMDAYDI.BU İKİ AY İÇİNDE NE Mİ OLDU. ÇOK ŞEY OLDU ÇOK BIKMADAN DESTEĞİNİ ESİRĞEMEYEN ÖMER BEY SAYESİNDE HERŞEY DÜZENE GİRDİ ŞİMDİ EVLADIM ÜNİVERSİTEYE YERLEŞECEK BERABER ONU GÖTÜRDÜK.HER NAMAZIMDA ÖMER BEYE VE AİLESİNE DUA EDİYORUM….KAYNIM BOŞANMAK ÜZEREYKEN ONA YARDIM EDİP YUVASINI KURTARAN ÖMER BEYİN TELEFONUNU VERDİ ŞİMDİ SANKİ KORKU RÜYASIN’DAN UYANMIŞIM GİBİ ÇOK ŞÜKÜR SAYENİZDE HERŞEY DÜZELDİ BİRDE BOZULUR KORKUSU OLMASA

MEDYUM İDRİS MEDYUMLAR

IDRIS …………/ IZMIR
HAYAT DOLU ISIMDEKI ENERJIME EVIMLE OLAN ILISKIME KISKANANDA OLUR BIZI ÖRNEKLIYENLER GIPTA EDENLERDE OLURDU ISTEN ARTA KALAN ZAMANIMDA HALI SAHADA ARKADASLARLA TER ATARDIM TAKI IKI AY ÖNCE BIR SABAH UYANDIGIMDA OMUZLARIMDAN TONLARCA AGIRLIK KORKU VE TEMBELLIK ÜZERIME KARA BIR ÇUVAL GIBI KAPLANMIS KONUSMAYA MECALIM KALMAMISTI SASIRMAYAN KALMAMISTI HASTAHANE HASTAHANE DOLASIPTA DERDIME DERMAN BULAMAYISIMIZA ISIMI KAYBEDISIMI SASIRMAYAN KALMADI ARTIK HERKEZ ALISTI BU DURUMA ….BENIMDE UMUDUM NEREDEYSE BITMEK ÜZEREYDI………NEREDEYSE SATILACAK TARLA ÇIFT ÇUBUK KALMAZKEN

Bitlis  / Rojda  / Yaş 27

Sizin gibi soytarılar hocalar yalancılar insanları kandırıp parasını alan yobazlarsınız.Evliliğim olmadı .Sizi aradım kabul etmediniz yalancı hoca tipsiz hoca İnternette sizin gibi 6 hocaya başvurdum Para yolladım hiç sonuç alamadım.Haram olsun param Siz beni sömürsünüz hayaleimi aldınız paramı çaldınız hepsiniz yalancısınız bu yazı  yayınlayın ama yayınlamıycaksınız biliyorum

Ankara  / Perihan / yaş 19

Bizim aileye yıllarca yardım eden  siz ömer hocayı  bu yaz Yazlığımıza gidince bizimkiler size uğradığında tanıma fırsatım oldu..Sizi görünce bana neden gülüyorsun hayırdır dediğinizde bana çok komik geldiniz hiç böyle hoca görmemiştim.Babam kamuda görevliydi bir süre silivri macerası oldu.annem sizinle hep telefonda görüşüp destek alırlardı.Size çok para harcadıklarını sanıyordum.Annem göz yaşı içinde bize altınlarını ömer hocaya bozdurmak istediğimde   kabul etmedi bize para bile yolladı  dedi bunu  öğrenince inanamadım.Küçüklüğümden beri sizi öcü gibi görmüştüm ama sizin o şakacı samimi halinize bayıldım.  ailemize ben bebekkenden beri desteğinizi Ögrendim  ve Biz sizi  çok seviyoruz  ömer amca hoca …

Bergen / Hülya / yaş 28

Eğitimim Avrupada geçti Mesleğime kariyerime Norveç ‘in Bergen şehrinde devam ediyorum.Ömer hoca  Türkiyedeki Ablama çok iyilikler yaptı Yuvasını kurtardı yeğenlerim yetim kalmadı.Ailem ve onu hiç görmiyen ben burdan tekrar teşekkür ediyoruz.

Mersin / Jale / yaş 35 

Ömer bey Ailemizin hepsiyle özellikle ilğilenip danışmanlığımızı bir kuruş almadan yaptınız ya Size nasıl teşekkür edelim her yerden yazdık bide burdan yazalım dedik.Teşekkür ederiz ömer hocam.

Eskişehir / Meral / yaş 42

Ömer bey geçen yıl tatilde siz’den hizmet almak İsim analizi ve Yıldızlama yaptırdım .Bu yıl dediklerinizin çoğu oldu İnşallah güzel müjdeler devam eder.

İstanbul /Leyla / yaş 34

Hocam Sizin vesileliğinizle ilk defa bir bebeğimiz oldu.Kızımın adınıda Emine gül koyduk .Allah razı olsun Rabbim bize bu günleri gösterdi doğum yapalı biray oldu telaştan daha yeni yazıyorum hocammmmm Sen bi tanesinnnnn Allah seni sevdiklerine bağışlasınnnnn

Elazığ / Ebru T  / yaş 29

Sizler’den Allah razı olsun benimle çok ilğilendiniz,ikinci duamda sonuç aldım ilkinde hüsrana uğramıştım sizede çok sitem etmiştim.Siz anlayışla babacan davranışlarınızla sabırla banayardıma devam ettiniz.Benden elinizi çekmediniz.Sevdiğimle evlendikten sonra çoğu kişi  Ebru bişey yaptırmıştır yoksa Halil mümkün değil ona dönmezdi öyle ayrılan insan nasıl aşkım diye ona sarılıp herkese sırt dönüp nikah yaıtı…diye herkes şaşırdı ben önceleri bozulur diye korktum öok gene kaybederim diye çok korktum Halil Belcika vatandaşlığı var benide götürdü.Yıllar geçti hocam sanırım 2011 başıydı size hatta sayfanızdakileri okuyup bende benim durumumdakilere örnek olsun diye yazacaktım ama anca yeni cesaret ettim .Allah ne muradınız varsa versin bu yazımı okuyanlar ömer hoca gerçekten çok iyi biri o sizin hergün internette rastladığınızı paragöz sinsi ve üçkayıtcı medyumlardan değil o geröek bi hocadır.Hocam gene yazacağım bunu ricam aynen sayfaya koyun birileri görürde dank eder bizim ordan bilhassa selametle

İSTANBUL / Figen  /   yaş 31

   

   Ben Ömer beyi bi arkadaşımın tavsiyesiyle buldum  iki kez nişandan döndükten sonra çalıştığım şirketten ayrılmyaklaşık 4-5 yıl kimseyle ne çıktım nede ciddi bir teklif aldımsonunda biriyle yeni girdiğim iş yerinde bir duygusal yakınlık oldu çok korkuyordum kaybederim diye daha önce intihar etmeye çalışmış onu bile becerememiştim.bu mesajı benim durumumda olupta intiharı gerçekleştirebilecekleri belki bir şekilde engeller diye yazdım.. …

 Çünkü korktuğum tam olacakken sanki tam hani yüksekten düşerken bir el bir ip yakınınızda belirirde sizi kurtarır ya işte tam öyle oldu Ömer beyle karşılaşmam…şimdi bir kızım var annem sağolsun ben işteyken ilğileniyor eşimle  eve döndüğümüzde o kızmın koşup bize sarılmaları bizim tek yaşam kaynagımız artık yakında ikinci kaynağa kavuşacağız  7 aylık hamileyim bir kız daha geliyor hayırlısıyla.Ömer bey bana hep Üzülme bekle sabret derdi sonunda dileğim oldu o ise ben bişey yapmadım sadece Vesilelik görevi bize nasipmiş dedi durdu Ben sizi asla unutmam şu an dahi bunları yazarken klavyede göz yaşım birikti tabiki mutluluktan…Allah Sizlerden razı olsun   Daha pek çok kişiyede yardım edeceğiniz vesile olacağınız inancıyla .

ummusubyanduasımedyumomer

 Zonguldak / Şükriye   / 37   

 Sürekli dua ediyorum ona ve ailesine çünkü onun sayesinde hayatımız canlandı ve huzuru bulduk  3 çocuk annesiyim kendi işimiz var  bizim sorunumuz eşimin evi bir bayan yüzünden evi terk etmesiydi.Hatta bu terk edişi onun ailesinide de çok üzmüştü buna  rağmen adamın gözü o kadından başka bir şey görmüyordu. antalyaya tatile geldiğimiz kız kardeşim beni Ömer beye çok güzel fal bakıyor  diye götürdü. Anlattığı şeylerin benim hayatımı anlatması ve bilmesi  beni  hem çok şaşırtmış hatta bir ara sen ömer beye benim hakkımda bir şeyler mi söyledin diye kardeşimin kalbini bile kırdımıştım ..İşte o karşılaşmanın ardından Ömer beyle olan iletişimimiz ve onun çalışması sonucunda eşim eve bir gazi gibi döndü tabi köydeki tarlayı satıp yedirmiş borçları birikmiş elinde dönen çeklerini mahkeme kağıtlarıylada olsa döndü ya geçenlerde  Televizyonda onu görünce şaşırdık ve bunu yazmayı karar verdik…Allah ne muradın varsa versin ömer bey Sağolasın var olasın Saygılarımızla…..

  Malatya / Nihat / 32 

 Fal sadece bana göre  sadece saçma sapan bilimsel hiç bir değeri olmıyan bir şey ben size yani ömer beye iki yıl önce bir tarot baktırdım  hiç bir şeyimi bilemedi zaten sadece arkadaşımın ısrarıyla baktırdım Sadece   iki kardeş olduğumu  ,babamı kaybettiğimi bir nişandan ayrıldığımı birde şeker hastası olduğumu bildi ama bunlar sadece tesadüf kardeşimin okulunu bilemedi daha pek çok şey yani ben size inanmıyorum .    

 İzmir / Nalan / 41

 Ömer bey sizi hiç cap canlı görmedim ama telefonda konuştuk sanırım beni zor hatırlarsınız epey oldu ben gene hatırlatayım Eşim alkolikti ve çocuklara eziyet ediyor  bizi dövüyordu Şirinyalı karakoluna defalarca gittik her defasında ondan korkuma şikayetci olamıyordum hayatıma boşanıp yeni bir düzen vermek istiyordum eşim ise ailemden kalan mülkleri ve dükkanı kendisine verirsem boşanırım demişti.İnternette size ulaştım telefonda konuştuk size resim gönderdim dört hafta çalışmıştınız ve 40 gün bekleyin dediniz gerçi 57 gün sonra sonuçlandı ama olsun ,Adam kuzu gibi avukatımın her istediği belgeyi imzaladı ve bitti kazasız belasız Allaha şükür.ama sizi gene aradım ömer bey hayatıma biri girdi onunla evlenebilmem için yardım edin dedim siz doluyum daha sonra arayın dediniz    bir sürü mail gönderdim gene aradım hem panoya daha önceki yardımınızı yazim istedim hemde beni ararsanız memnun olurum nolur çok çaresizim telefonum maillerde var rumuz iznalan40 cevabınızı bekliyorum herşey için tekrar teşekkür ederim…….

 İstanbul / Şermin / 37 

 Ben dul bir bayanım ömer bey  bir erkek arkadaşım var onunla evlenebilmek için bir cahillik yapıp sizi aradım siz ise bana bakımınızdan sonra bu adam evli 2 çocuk sahibi dediniz bana bilip bilmediğimi sordunuz ben evet ama biz bir birimizi seviyoruz dedim 

 Çok ukalaca beni reddettiniz  evlilik vasfına haiz bir kişinin yuvasına ters gidemezmişsiniz yok efendim bu kara büyüyle olurmuş rahman bu kapıyı açmazmış gibi pek çok şey söylediniz ..Malesef kırıldım ömer bey  .

         

 Ankara / Ceren / 26 

 Ömer bey benim  nişanımı  eşimin tezyesinin bir büyüyle bozmaya çalışmasını fark etmiş ve bunu bozmuştu .Eşim kuru temizlemeciye gittiğinde oradan biri beyefendi ceketinizin yakasının içinde bunu bulduk diye eşime bir düğümlenmiş iplik ve o ipin bağlı olduğu kuru bağırsağı eve getirip bana göstermişti  Eşim annesine gösteriyor Kayınvalidem çok iyi biri benide çok sever .eşim annem büyüye benziyor deyince Madam Figaro dergisindeki yazınızı okumuştum dergiden telefonunuzu almıştım.Sayenizde biz  evlendik bir oğlum var ama     Teyze hala bizimle uğraşıyor maddi gücüm ancak 4 lü Vefk malzemelerini almıya yetti bu yüzden teyze tektrar başarırsa diye korkuyorum Bu korkumu ömer beye bildirmeden bana bir zarfta gümüş bir yazıt geldi ve içinde şu notunuz vardı sadece “Korkma” yazıyordu. Size nasıl teşekkür etsem azdır ömer bey Allah razı olsun…

 İstanbul / Tekin / 43 

 Size ulaşmak çok zor oldu bir iş konusunda ve mahkeme konusunda sizden yardım almak istedik.Tek erkek kabul etmediğinizi bildiğimden Yiğenimle size geldik .Mahkemeyi kazandık. İş bize kaldı .Yalnız  başka bir mahkemelik olayımız var o konuda yardım edemem demenize anlamadım ama neyse Herşey genede istediğimiz gibi sonuçlandı.

 Sağolasın Ömer hoca

 

 Antalya / Demet / 22

 Lise yıllarımızda çoğu gencin yaptığı gibi ruh çağırmıştık .O günden sonra hayatıma bir gölge gibi bir tanımlayamadığım şey girdi.Önceleri annanem okudu hatta bir hocaya götürdü  ama bişey değişmedi.Gece yatarken odada sanki biri varmış gibi geliyor salonda yatmama annem kızıyordu.Banyo yaparken Gözlerimi bir türlü kapıyamıyordum korkuyordum sanki oradada biri beni izliyordu.Bir gece annem bana demet gel dedi kalktım Evimiz dubleks aşa gel dedi sonra hadi kızım dışarı gel dedi tam kapıyı açıp çıkacakken annem Salonun ışığını açıp Demet kızım nereye demesiyle irkilip anne sen dışarda değilmiydin.demiş ve oraya yığılıp kalmışım tam 3 psikologa gittik anti depresanlar haplar bir işe yaramadı.Gene bir gece Sabah kalktığımda ise

  

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Eski Takılarla taşınan Enerjiler

Eski Takılarla taşınan Enerjiler

Eski takılarla enerji Atalar’dan kalan bazı takılar vardır.Anneanneden bir yakut yüzük .Babannenin annesinden bir Zümrüt Yüzük. Miras yolu ile geçen bu takılar bu değerli  mücevherler maalesef yaşanan iyi kötü enerjileride pek çok obje gibi taşırlar.Yeni sahiplerine bazen Mükemmel şans uğur getirirler.Yeni sahipler mutlu olur evleri bolluk ile  işleri bereket ile yükselir.

Eski Takılarla Taşınan Enerji

Eski Takılarla Taşınan Enerji

Bazende Kötü enerji verir o bir değerli Mücevher ise bu enerji daha hızlı yayılır,taşıyan sahip olan aileye çok kötü felaketler inanılmaz kabuslar yaşatır.Bu kötü enerji sahiplerinin genelde intiharla hayatlarını sonlandırdığı görülmekte. Mücevherinizin hangi tür enerjiye sahip olduğunu öğrenmek çok zor değil,bilen bir hüddam avucuna aldığı takının tahlilini anında yapar.Siz kendiniz ise bu tahlili şöyle yapabilirsiniz.Takı üzerine  3 Elham okuyup yastığınızın altına koyup uyuyun rüyanızda   göreceğiniz  şekiller Mücevherin temiz mi kirlimi olduğunu gösterir.

Siz de eski takılarınızın ne işe yaradığını öğrenmek isterseniz Medyum Ömer Hoca bir telefon uzağınızda

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Cinler ve Define İlişkisi

Cinler ve define ilişkisi


Cinler ve define ilişkisi Kur-an ayetlerinde de bulunmaktadır. Özellikle Süleyman peygamberin cinler ve mücevherleri  ile ilgili ayetlere sıkça rastlanmaktadır.

“ Süleyman’ın emrine de rüzgârı verdik. Sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü bir aylık yol idi. Erimiş bakırı da ona sel gibi akıttık.
Hem Rabbi’nin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan da kim emrimizden dışarı çıkarsa ona ateş azabından tattırırdık. ”

“ Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı.
Dalgıç ve yapı ustası şeytanları da.

“ Bereketli kıldığımız yere doğru, Süleyman’ın emriyle yürüyen şiddetli rüzgarı, onun buyruğuna verdik. Biz her şeyi biliyorduk.

Cinlerle Define Aramak

Cinlerle Define Aramak

Onun için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan da onun buyruğu altına verdik. Onların hepsini biz gözetiyorduk.
Şeytanların, kafir cinlerin, Süleyman’ın emri altında çalışmaları, denize dalarak Süleyman için denize dalarak oralardan çeşitli inci ve mercanları, çeşitli mücevherleri çıkarmaları ve onun için binalar, sanat eserleri vb. şeyler yapmalarıdır.

Özellikle define işleriyle ilgilenenler arasında ; Cinlerin defineyi sahiplendikleri , Cinler ve define oraya saklayanlarca muhafaza etmesi için bir nevi büyü veya  tılsım ile bekçiliğe görevlendirildikleri oldukça yaygın olan meşhur inançlardan biridir.
Hatta maden aramada kullanılan dedektör , gömüyü tespit ettiği yerin kazılması sonrasında orada olmayıp, farklı yerden sinyal verdiği gibi yer değiştirdiği iddialarında bulunanlar da olmuştur.
Definenin yanına yaklaşınca, definecilerin başına çeşitli kazaların meydana geldiği vb. rivayetler de anlatılmaktadır.

Tüm bunlar hakkında ne Kuran da ne sünnette bir bilgi yoktur.

Bu sebeple net  olarak bir yanıt vermek mümkün değildir.

Kuran-ı Kerimde, kafir cinlerin Süleyman Peygamberin emrine verilerek denizin dibinden çeşitli mücevherler çıkarma işiyle görevlendirildikleri ayetlerle bilinmektedir.
Cinler, bu görevde Allah’ın izniyle çalışmakta idiler. Süleyman (a.s.)’ın peygamber olması sebebi ile, Allah (c.c.)nin kendisine hüküm  vermesi için böyle bir ikramda bulunması doğaldır.

Cinlerin, denizin dibinden çeşitli mücevherat tespit edip su üstüne çıkarabilme kabiliyetlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Cinler ve define arasında bir bağ olduğu anlaşılır.

Gelelim  günümüz defineleri ve cin ilişkisine ;  Kazı yerinde karşılaştığınız bazı garip olayların aslı cinlerin sizi orada istemediğinden kaynaklanmaktadır, Bunların en belirginleri kazı yapan ekip içerisinde korkan varsa cinlerin en çok görüntü vereceği kişi budur,  Örneğin; insan, yılandan korkuyorsa yılan, akrepten korkuyorsa akrep. İki kişinin de korkuları farklı ise; aynı cisim, korktukları şekle bürünür. Cinlerin en çok kılığına girdiği hayvanlar arasında yılan, akrep ve kurbağa 1. sırada gelir, bunun dışında çıplak kadın, domuz, uğultu, yer sallanması gibi çeşitli versiyonları vardır. Karşılaştığınız bu tür olaylarda çok dikkatli olmanız gerekmektedir, Cinlerin en çok musallat olduğu an bu anlardır.  Unutmayalım ki  bir insana cin musallat olduysa öncelikle o cinden kurtulmak gerekmektedir. Bu da uzman hocaların ya da medyumların yardımıyla yapılabilecek bir şeydir.

Cinlerin En Çok Rastlandığı Gömüler ve Define İşaretleri

 

1- Defineyi gömenler, koruma amaçlı  cin çağırıp  gömünün başına bekçi koyarlar.

2- Kilisenin papazları kilisenin paralarını gömerken kara büyü – papaz büyüsü yaparlar. İşte bu en güçlü olanıdır buradan para almak hiçte kolay değildir,

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Cinler Alemi Nasıl Bir Şeydir ?

Cinler Alemi Nasıl Bir Şeydir ?

Cinler Alemi ; Cinler genellikle harabe ve çöllerde, hamamlarda hurma öbeklerinde, çöplüklerde, türbe ve mezarlıklarda bulunurlar. Çoğunlukla şeytani işler ile uğraşan kişilerin mezarları civarında da cinlerin sık bulunduğu görülmüştür. Cinler de Şeytanlar gibi bu tür yerleri sığınak olarak sahiplenmişlerdir. Müslüman olarak hanelerinde Müslüman bir cin bulunmamasının ise imkanı yoktur. Bu hanelerdeki kişiler öğle yemeklerini de akşam yemeklerini de onlarla aynı sofrada yerler. Ancak o hane halkına gelebilecek o zararlar da Allah’ın emri ile yine o cinlerle önlenir.

CİNLERİN YİYECEKLERİ

Allah Resulü (S.A.V) sahabeye de şöyle buyurmuştur : ” Tezeklerle taharetlenmeyin çünkü onlar kardeşlerinizin yiyecekleridir. ‘’ Ancak bu yiyecekler müslüman cinler için geçerlidir. Kafir cinler ise Allah’ın adının anılmadığı her yiyeceği yerler. 

CİNLERİN ŞEKİL VE SURETLERİ

Cinler insan ve hayvan suretlerinde olarak farklı şekillerde yaratılmışlardır. Çoğunlukla yılan, akrep vb. hayvanların suretlerinde yaratılsalar da deve, inek, koyun veya insan suretlerinde de yaratılırlar. Cin ve şeytanların bunun dışında daha farklı suretleri de bulunmaktadır. Bir adam, kadın, delikanlı, zenci köle, kedi, fil veya renkten renge giren suretlere de bürünebilirler.

Cinler Alemi

Cinler Alemi

CİN VE CİN YOLDAŞLARI

Bazı medyumlar, hocalar, falcılar cinlerle aralarında çok sıkı bir ilişki kurmuştur. Kişiler bu insanların yanlarına gittiğinde onlara has özel durumları anında söyleyebilirler.  Bu kimseler el veya kahve falına bakma talih okuma gelecekten haber verme yada ruh çağırma seanslarında da olabilmektedir. Şunu hemen belirtmemiz gerekir ki ruh çağırma diye bir şey yoktur. Gelen veya geldiği iddia edilen şey o kişinin göz boyaması veya cin gelmesinden başka hiç bir şey değildir. Bu kişiler su falına el falına veya kahve falına bakan ya da sıfatı ne olursa olsun bu tür işlerle uğraşan kimselerin hizmetlerinde çalışan bir cinleri vardır. Bu hizmetçi cinin görevi gelen kimsenin yoldaşı olan cinle temas kurmak ve müşteri ile olan bütün sırları ondan öğrendikten sonra efendisine aktarmaktadır. Böylelikle “falcı ve kahinci” gelen kimsenin hayatı ile ilgili birçok sırrı bir çırpıda öğrenmekte ve ona söyleyerek güvenilirliğini arttırmaktadır. 

CİNLERİN İNSANLARLA İLETİŞİM KURMALARI

Bu çeşit cin-insan ilişkileri çoğu zaman cinlerin insanları zoraki şekillerde kendi kaydı altına alması durumunda meydana gelir. Bu durum daha sık olarak kadınlarda görülmektedir. Asabi huylu kadınlarda, lohusa dönemindeki kadınlarda veya ateşli ağır hastalıklar sırasında kurulan bu bağ beynin o andaki bedende farklı yerlerle daha yoğun olarak meşgul olması ve bundan kaynaklı insanların istediği şekilde beyinlerinde hakimiyet kuramamasıdır. Bu durumda ise cin o kişinin beyninde hakimiyet kurar ve kendini istediği şekilde görünür zoraki bir emre sokar.

Bu zorla istediğini yaptırma işini, bazen kişinin beynindeki acı duyma merkezine vererek onun acı duymasını sağlayarak gerçekleştirmekte , bazen de korku merkezini uyararak, onun ufak bir şeyden büyük korku duyarak o şeyi yapmasını sağlama şeklinde ortaya çıkmaktadır. Her halde yapılan iş, kişinin beynindeki belirli bir merkeze belirli oranda dalga sinyaller verilerek uyarılması ve böylelikle o kişide istenilen tesirin meydana getirilmesi şeklinde olmaktadır…

CİNLERİN TÜRLERİ ; 

Cinler üç gruba ayrılmışlardır bunlar ;

  • Havada kanatlarla uçarlar
  • Yılanlar ve köpekler
  • Gelen ve Gidenler 
SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Cinler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Cinler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Cinler ; İslamiyete göre gözle göremeyeceğimiz, farklı şekillere bürünebilen anlamlarından dolayı çoğu zaman farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Kimi açıklamalara göre ise insanlarla cinsel anlamda ilişki kurabilen, onları yönetebilen ve etkisi altına aldığı gibi birçok doğa üstü olayların yüklendiği ruhani varlıklar olarak ifade edilir. Bir diğer yorumlamaya göre ise gözle görülemeyen ve hissedilemeyen birçok şey için kullanılabilir. Bunlar mikroorganizma, radyasyon vb. gibi gözle görülemeyen varlıklardır.

KİTAB-I MUKADDES CİNLERİ 

Kitab-ı Mukaddes Cinleri bizlerin tabiri ile günah işlemiş melekler, Allah’ın sadık melekleri iken şeytanın emri altına girmiş şeytanın melekleri olarak tanımlanmaktadır. Hıristiyanlık dinine göre cinler, şeytanın isyanından sonra gökyüzündeki görevlerini bırakarak yeryüzüne inmişlerdir. Böylelikle şeytanın emrine girmişlerdir. 

Cinler, erkek şekline bürünerek kadınlarla ilişkiye girmeye başlamışlar ve ‘ Nefilim ‘ türünü oluşturmuşlardır. Nuh’un Tufanı zamanında Nefilim cinleri ölmüş diğerleri ise boğulmamışlar sadece ruhları ile tekrar göğe dönmüşlerdir. Allah onları alçaltılmış bir durumda bırakarak yeryüzüne göndermiştir. O zamandan beri beden olarak maddeleşemeseler dahi insanlara zarar vermek için yaklaşmaya devam ederler. Diğer dinlerde söylenenin aksine Kitab-ı Mukaddes’e inancı olan ve Hıristiyanlığa inanıp bağlı kalan insanlar cinlerden korunabileceklerine inanmaktadırlar.

 

Cinler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Cinler Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Bir diğer görüşe göre ise cinlerin musallat olduğu insanların geçmiş zamanda veya devam ederek Ruhani varlıklarla uğraştığı söylenir. Bu durumlarla uğraşıp cinler tarafından rahatsız edilen kişiler Yehova’nın Şahidi olup onlarla bağlantılı olan herşeyi ellerinden çıkardıktan sonra rahatsız edilmeyi bıraktıklarını anlatırlar. 

İSLAM DİNİNE GÖRE CİNLER

Kuran-ı Kerim’e göre insanlar topraktan cinler ise ateşten yaratılmışlarıdır. Kuran’ın 72. suresinde ise cinleri anlatan Cin Suresi bulunmaktadır. 

İslama göre cinlerin ateşten yaratıldığı, İnsanlardan çok önce yaşam sürmeye başladıkları söylenmektedir. Birçok konuda insanlarla bağdaştırılmışlardır. İradeleri bulunmakta ve kötü,iyi davranışlarda bulunabilirler. İnsanlarda bulunduğu gibi yer, içer, evlenir ve çoğalabilirler. Cinsiyetlerinin olduğu da söylenmektedir. Onlar da bizler gibi doğar büyür ve ölürler. Ancak onların yaşamları, insan ömrüne göre oldukça uzun ve fazladır. 

Cinlerin de insanlar gibi inançları olduğu söylenmektedir. Bunlar inanan ve inanmayan olarak ikiye ayrılırlar. Bir düşünceye göre inanmayacan cinlerin daha fazla olduğu iddia edilir. Cinler de insanlara emredildiği üzere ibadet etmek ile yükümlüdürler. Kuran-ı Kerim’e göre Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hem insanlara hem de cinlere gönderilmiştir.

Bunların dışında ise cinlerin insanlardan ayıran farklı özellikleri bulunduğu söylenmektedir. Çeşitli şekillere girebildikleri, çok güçlü olup bazı zor işleri gerçekleştirebildikleri, istedikleri zaman gözle görünebilecek olmaları ve çok hızlı hareket edebildikleri gibi farklılıkları bulunmaktadır. Ancak bunların dışında diğer dinlerin inanışının aksine cinler geleceği göremez ve bilemezler. Her ne kadar ruhani varlıklar olup insanların bilmediği sır ve gizemleri bilseler de Peygamberlere inan vahiy peygamberler tarafından açıklanmadıkça geleceği ve gaybı bilemezler

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Cinler ve Kavimleri

CİNLERİN KABİLELERİ

Cinler  AFARİD ; Şeytanın farklı cinlerden olan soyudur. ‘ Afarid ‘ çoğul anlamda kullanılan ismidir. Bizim dilimizle ‘ifritler’ olarak bilinir. Fiziki ve metafiziksel boyut olarak oldukça güçlüdürler. Davetleri sonucu ölüm olmasa dahi kolaylıkla sizi kendilerine köle edebilirler.

AMİR ;

Amir kabilesi tenha ve doğal ortamlarda dağ, ormanlık gibi alanlarda değil de insanların yaşam alanları olan yerlerde bulunan cinlere denir. Bu cinler çoğunlukla sülfi cinlerdir. Yani İslam esası dışında yaşayan cinlerdir ve aşırı dini durumlar yüzünden özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.

AMMAR ;

Bu cinler çoğunlukla evlerde bulunurlar. Bu kabiledeki cinler bulundukları evdeki aile fertlerinin her hareketinde oradadırlar. Özellikle Allah’ın adının anılmadığı yemeklerde onlarda katılır. Bir bakıma da aile fertlerinin hareketlerine göre hareket ederler.

Cinler ve Kavimleri

Cinler ve Kavimleri

Genelde insanlara yakın durumda yaşarlar , insanların işlerine karışmasalar da doğaları gereği insanları pek sevmezler. Onları rahtsız etmedikçe veya zarar vermedikçe varlıklarını pek belli etmezler. Bu cinler çok yalan söylerler, her ne kadar davetlerde gelselerde davet eden kişinin başına mutlaka bir iş gelir.

Bu cinlerin çoğu insanların himayesine girmeyerek kendi hallerinde Allah’ın adının anılmadığı işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oyun oynarlar veya ev halkından rahatsız olmaları durumunda geceleri gürültü ve tıkırtı çıkartarak onları rahatsız ederler. 

BETR ;

İnsanları bağırıp çağırmaya, asabileştirip fevri hareketler göstermesine sebep olan bu cinler şeytani emelleri için insanları kullanırlar. İnsanların birbirlerinin kalplerini kırması, kötü konuşması ve üzücü kelimeler kullanması için dürter ve vesvese verirler. 

DASİM ;

Dasim kabilesi yemek şeytanları olarakta bilinir. İnsanların yiyip içtiği şeylerde bulunan bu cinler Besmelesiz yenen yemeklerden çalarlar ve o yenen yemekleri istifra ederek kirletirler. Bu kabilenin amacı fayda gördüğümüz besinlerden çalarak ziyana uğratmak , psikolojik olarak insanı Rabbine ters düşürmek ve ona itaatten alıkoymaktır.

DEMON ;

Anlam olarak ingilizcede şeytanlar anlamına geliyor olsa da bu kabileye ait belirli bir isim yoktur. Bunun nedeni ise bunların insanlara kendilerini tanrı gibi gösteriyor olmasıdır. Demonlar davetlere kolaylıkla gelir ve kibarlardır. Ancak isteklerine karşı çıktığınız taktirde size cephe alırlar. Bu cinlerin en büyük kozları ikna yetenekleridir. Size olmayan şeyleri görüntü ve seslerle kanıtlayarak sizleri inandırırlar. Asla hadim olamazlar.

EL EBYAZ ;

Bu cinler peygamberlere ve velilere musallat olan cinlerdir. Peygamberlere hiçbirşey yapamazlar Allah nezlinde korunmuşlardır. Peygamber efendimizin sureti şeklinde dahide görülemezler. Fakat alimlerin meclislerinde bulunarak araya nifaklar sokarlar ve akıllarını karıştırırlar. Her konuda muvaffak olmaya güçleri yeter. 

ERVAH ;

Ana rahminden itibaren cenine ve doğumundan sonra çocukluk sürecinde olanlara musallat olurlar. Onları ruhsal ve bedensel yönden etkilemeye çalışırlar. Veya anne karnındaki ceninin oluşmasını engeller ve düşüğe sebep olurlar.

GÜL ;

 Ortadoğuda ortak bir motiftir. Vahşi, acımasız ruhları ve onların kötülüklerini anlatır. Genelde bir bölge içinde göçebe yaşarlar, geçtikleri her bölgede tuhaf işler zuhur eder filan bölgeye taş yağdı, şu bölgede uluma sesleri var vs. Genelde korkunç görünürler ama bir bölgede ikamet ederlerse o bölgeye tuhaf bir bereket gelir ama gittiklerinde adeta her şeyi kuruturlar. Genellikle “gulyabani” diyerek efsanelerde anlatılan cadılar şeklinde görünen cinlerdendir. Korkunç görüntülere girerek insanları korkutur ve istediklerini almaya çalışırlar, bazen devasa görünürler.

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE

Çocuklar Yetim Kalmasın Sokaklarda yaşamasınlar

Çocuklar Yetim Kalmasın Sokaklarda yaşamasınlar

Sokaklarda Evsiz Çocuklar Plansız hesapsz yapılan hamilelik ve İlişkilerin sonucu demek kolaycılık.Evliliklerin bitişi Sevgilerin, sayğıların  kalmayıp Beraberlik için gereken duygusal bağ olmadığında Çocuklar bile bu bağı malesef  koruyup sağlıyamamakta.Çocuk sevgisi eski yoğunluğunda olmasada Birbirine deli gibi seven hani Facebook ve İnstegramda görürüz ya sarmaş dolaş el ele diz dize göz göze Çiftleri .Bu çiftler bir bakmışsınız çocukları bile gözleri görmeyip  ayrılırlar.Bunun Önüne Şimdiye kadar acizane güzü ve bilğisiyle Ömer hoca geçmeye çalıştı.Şimdiye kadar yüzlerce dağılmakta olan yuvayı kurtardı.Sıra size haydi mücadeleye.

[tie_full_img]5825871567_4d477202ce_b[/tie_full_img]

Mutlu evlilikler genelde Büyü ve Nazar nedeniyle bozulup dağılmakta…

 

İnanınnher iki tarafın sözleri şöyle  ¨ . Ya hayır ben Onu Çok seviyordum halada içimde ama neden bu noktaya geldik bilmiyorum.Bana  aileme sözylediği Hakaretler kötü sözler yenilir yutulur gibi değil ¨

İnanın genelde her iki taraftanda bu sözleri duyarım.Ellerinde olmıyan bir irade bir güç onları birbirlerin’den uzaklaştırır ve Gözler ne Oğulları nede Kız evlatları görür.

Sosyal medyada bir bakın mutluluk tablolarını kahkaha atan Anneler babalar çocuklar  …NE kadar acı onları Ağlarken acı içinde görmek.Bun’dan genelimiz üzüntü duymaktadır.

Anne ve Banasını hiç Tanımıyan   Kavuncu dedenin elinde büyüyen Ömer hoca bu sahneler’den çok etkilenir.

Çocuklar Yetim Kalmasın Boşanmalar olmasın

Çocuklar Yetim Kalmasın Boşanmalar olmasın

Her İnsanın içinde düğümler vardır işte Sevenlerin ayrılığı Yetim Ömer hoca için Hayatı’nın düğümü budur.

 

Buradaki bu görüntü Yaşamın diyalektiğine uyumlu ve İnsan genlerine paralel varlık odlamasına uygundur.Bu Görüntüler

                     Mutlu Aileleri Rabbim hep korusun!

 

 

[tie_full_img]9FybtVFNSEOxogGzIvHJ_IMG_2226[/tie_full_img]

 

 

 

SHARE OR SAVE THIS POST FOR LATER USAGE